Πολιτική αποστολής

Πολιτική αποστολής

Η ναυτιλία θα γίνει από τη Γαλλία εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος